Switch to full style
Näkemykset, jotka eivät täytä tieteen kriteerejä.
Lähetä vastaus

Jouko Heynon epätieteellinen kantaturkkilaisfantasia

17 Joulu 2019 12:54

Jouko Heynon epätieteellinen kantaturkkilaisfantasia

Yleisestä historiasta vuonna 2000 valmistunut Jouko Heyno levittää netissä epätieteellistä fantasiaansa, jossa hän pyrkii selittämään suomen sanoja ja paikannimiä kantaturkkilaisesta kielestä. Joukolla ei ole hajuakaan historiallisen kielitieteen menetelmistä, eikä hän ole kahteenkymmeneen vuoteen (sitten opinnäytetyönsä ”Skuthia – Suuren dareioksenvastaisen liittokunnan kansat Etelä-Venäjällä ja Skuthian sotaretki Heerodotos Halikarneesoslaisen Historioon -teoksen mukaan”) kyennyt vastaanottamaan kritiikkiä eikä kuuntelemaan järkiargumentteja.

Jouko tietää sisimmässään fantasiansa epätieteellisiksi, koska hän ei ole koskaan julkaissut aiheesta tutkimusta vertaisarvioidussa kielitieteellisessä julkaisussa. Kyseessä nimittäin todellakin olisi mullistava uusi tutkimustulos! Jos vain yksikään hänen sanaselityksensä olisi uskottava… Mutta ei valitettavasti ole. Parhaiten Heynon sepitysten laadu(ttomuude)n näkee vertaamalla niitä sanojen vallitseviin etymologioihin.

Heynon käytös on myös epäeettistä ja vastoin tieteenteon moraalia, koska hän vetoaa koulutukseensa vakuuttaakseen maallikot siitä, että hänen kuvitelmansa olisivat tieteellistä tietoa. Vaarallisin epätiede on juuri tällaista näennäistieteellistä, josta maallikko ei heti osaa arvata, että kyseessä on perustelematon fantasia eikä tieteellisesti uskottava tutkimustulos. Onneksi ihmiset eivät usko kovinkaan helposti juttuja, joille ei löydy mitään vahvistusta yhden tyypin spämmiviestien ulkopuolelta.

Tässä havainnollisia esimerkkejä siitä, miten epäuskottavia ja kaukaa haettuja Joukon selitykset ovat:

1. Kummasta sanasta suomen miekka (< kantasuomen *mëëkka) tulee?
1a. kantaturkin *bõçaʔ
1b. Kantagermaanin *meekja- ’miekka’
-----
2. Kummasta sanasta suomen rauta tulee?
2a. kantaturkin *ragun
2b. kantagermaanin *rauda- ’malmi’
-----
3. Kummasta sanasta paikannimi Petsamo tulee?
3a. kantaturkin ??? josta myös Petshenga, Petsenegi, Petsora jne.
3b. saamen sanasta *peace 'mänty' [ääntyy peätsee]
-----
4. Kummasta sanasta suomen uuni tulee?
4a. kantaturkin *J/goŋ-
4b. kantagermaanin *uhna ’uuni’
-----
5. Kummasta sanasta suomen leipä (< kantasuomen *laipa) tulee?
5a. kantaturkin *Léph
5b. kantagermaanin *hlaiba- ’leipä’
-----
6. Kummasta sanasta suomen kauppa tulee?
6a. kantaturkin sanasta *ʔap-
6b. germaanin sanasta *kaupjan ’ostaa’

Kuten maallikkokin näkee, Joukon selitykset eivät kilpaile edes samassa sarjassa vallitsevien etymologioiden kanssa. Kunpa jokin saisi hänetkin tajuamaan tämän ja suuntaamaan tarmonsa johonkin rakentavampaan harrastukseen...
[MUOX: samannäköisyyttä ei toki edellytetä esim. kaukaisten sukukielten välillä: unkarin öt ja suomen viisi ovat vastineita. Erinäköiset sanat pitää kuitenkin pystyä selittämään foneettisesti uskottavasti ja kielten tunnetut äännehistoriat huomioiden.]

Lisätietoja:
1. Joukon sanojen merkityksetkään harvoin ovat lähellä suomen sanojen merkityksiä, ne on vain aasinsilloin yhdistetty. Esimerkiksi 'leipä'-sanan hän johtaa sanasta, jonka merkitys on 'suippeneva'. 1000 muutakin asiaa kuin leipä voisi olla suippenevia, joten tällaisen selityksen uskottavuus on heikko.
2. Jouko ei käytä oikeita kantaturkin rekonstruktioita vaan itse keksimiään. Niitä ei siis löydy mistään kielitieteellisestä lähteestä.
Lähetä vastaus