Muinainen Suomi
http://muinainensuomi.foorumi.eu/

Vihapuhe!
http://muinainensuomi.foorumi.eu/viewtopic.php?f=23&t=2307
Sivu 1/3

Kirjoittaja:  Kinaporin kalifi [ 14 Loka 2017 12:30 ]
Viestin otsikko:  Vihapuhe!

Laitoin tämän politiikka-osastolle, koska juridiikka on aina myös poliittista. Aihe on tärkeä myös tämän foorumin kannalta.

Vihapuhe on mielenkiintoinen termi, esimerkkinä tuore tapaus Tynkkynen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on jättänyt valtakunnansyyttäjänviraston harkintaan onko Tynkkynen syyllistynyt kampanjassaan vihapuheeseen, taustaksi esim.:

"–Siinä pyydettiin esimerkiksi ihmisiä ilmoittamaan, miten maahanmuutto vaikutti heidän turvallisuuteensa. Sitten hän julkaisi erilaisia kertomuksia ilman tarkempia lähdetietoja. Kukaan ei voinut tietää, ovatko ne keksittyjä vai pitävätkö ne paikkansa. Mielestäni siinä haettiin selvää vastakkainasettelua, Pimiä moittii."

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/232646 ... panja-osin

Valtakunnansyyttäjä onkin siksi jättänyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Mistä Tynkkynen siis voitaisiin mahdollisesti (edes syytettähän ei ole vielä nostettu) tuomita?

”Yleisön saataville toimitetun viestin sisältöön perustuvasta rikoksesta vastaa se, jota rikoslain (39/1889) mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena.” Jos Tynkkynen olisi esim. jakanut rangaistavaa materiaalia somessa, häntä on ilmeisesti pidettävä syyllisenä, koska sanavapauslain mukaan yleisöllä tarkoitetaan ”vapaasti valikoituvaa viestin vastaanottajien joukkoa”. Vastaavasti jo Tynkkysen ylläpitämä foorumi voisi liittää hänet osalliseksi.

Mitä sitten on pidettävä rangaistava materiaalina? ”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Uhkaaminen, panettelu ja solvaus ovat siis suhteessa johonkin ryhmään rangaistavia. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätökset antavat mahdollisuuden hieman tulkita asiaa. Jersild v. Denmark ja Soulas and Others v. France näyttäisivät lähtevän siitä, että ryhmästä ei siis saa käyttää leimaavaa terminologiaa, esim. ”kierot savolaiset”. Olettaisin että esim. maakuntaanmuuttaja on siksi sallittu termi, mutta maakuntaantunkeutuja taas enää ei. Féret v. Belgium ja Le Pen v. France perustunevat siihen, että ryhmästä ei saa luoda mielikuvaa ongelmana sinänsä, johon pitäisi reagoida teoilla, pelkän olemassaolonsa pohjalta, esim. ”pysäyttäkää Uudenmaan savolaistuminen”, esim. koska ”savolaiset vievät naiset ja työpaikat”.

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Ha ... ch_ENG.pdf

Tältä osin siis aika selvää asiaa. Mutta, onko esim. turvallisuudentunteeseen vaikuttavien tapahtumien esille tuominen vihapuhetta? Laki lähtee siitä, että rangaistava lähtökohta on ” rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden” käyttäminen perusteena. Todettu rikos ei ole rangaistava peruste, siksi esim. tuomioiden julkistaminen on mahdollista siten että tekijän nimi ja tausta julkistetaan, vaikka kaikki teon/tekojen tekijät edustaisivat aina ja systemaattisesti samaa tunnistettavaa ryhmää.

Haasteellisempi alue on ihmisten yksilölliset, väitteenvaraiset kokemukset. Jos väitän somessa, että ryhmä savolaisia (taas) pahoinpiteli ja ryösti minut, onko asia pystyttävä todistamaan, uhkana se että olen syyllistynyt muuten väitteellä rikokseen ihmisyyttä vastaan? Vai, onko kyse rikoksesta vasta sitten, kun päätän väitteen lauseeseen ” kierot savolaiset ovat kaikki rosvoja ja heidät pitäisi karkottaa Pönttövuoren tunnelin taakse”.

Poliisi tekee tapauksen suhteen työnsä, mutta periaatteellisen kannan tapaukseen ottaa siis valtakunnansyyttäjä, päättäessään mahdollisesta syyteperusteesta.

EDIT. korjattu terminologiaa

Kirjoittaja:  Sigfrid [ 14 Loka 2017 12:59 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Kommentoin vain periaatteita. Ilmiantoja on aina aiheellisia ja aiheettomia. Oleellinen kysymys julkisuuden kannalta on kynnys ilmiannon tekoon. Jos kynnys on matala, niin aiheettomien ilmiantojen ja kantelujen määrä lisääntyy, ja johtaa julkisuushaittoihin. Miten tähän kynnykseen voisi vaikuttaa? Mielestäni ainoa tapa on rangaista aiheettomasta ilmiannosta ja sen jälkeen ainoa tapa tähän on amerikkalaistyyppinen kannemenettely, jossa maineeseen liittyvä teko mitataan lakimiesten välillä rahassa. Tämä edellyttää vastaavaa lainkirjainta.

Savolaisista minulla on 20 vuoden työkokemus, joten voin sanoa olevani savolaisen mielenlaadun asiantuntija ja nautin tästä kompetenssista PDT_Armataz_01_01

Kirjoittaja:  Kinaporin kalifi [ 14 Loka 2017 13:40 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Sigfrid kirjoitti:
Kommentoin vain periaatteita. Ilmiantoja on aina aiheellisia ja aiheettomia. Oleellinen kysymys julkisuuden kannalta on kynnys ilmiannon tekoon. Jos kynnys on matala, niin aiheettomien ilmiantojen ja kantelujen määrä lisääntyy, ja johtaa julkisuushaittoihin. Miten tähän kynnykseen voisi vaikuttaa? Mielestäni ainoa tapa on rangaista aiheettomasta ilmiannosta ja sen jälkeen ainoa tapa tähän on amerikkalaistyyppinen kannemenettely, jossa maineeseen liittyvä teko mitataan lakimiesten välillä rahassa. Tämä edellyttää vastaavaa lainkirjainta.

Savolaisista minulla on 20 vuoden työkokemus, joten voin sanoa olevani savolaisen mielenlaadun asiantuntija ja nautin tästä kompetenssista PDT_Armataz_01_01

Eli, jos EDIT yhdenvertaisuusvaltuutettu käynnistää vihapuhe-epäilyn johdosta aiheettomaksi osoittautuvan poliisitutkinnan valtakunnansyyttäjän tuella ja asia saa julkisuutta, uhrilla tulisi olla oikeus hakea valtiolta korvausta? Vai, olisivatko ko. tahot henkilökohtaisesti korvausvastuussa? Miten aiheutuva vahinko mitattaisiin?

Kirjoittaja:  Jaska [ 15 Loka 2017 00:04 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Pimiän ajojahti on täysin perusteeton ja naurettava - mitään tekemistä rasismin kanssa ei Tynkkysen toiminnalla ole.
https://blogit.kansalainen.fi/yhdenvert ... ojahdissa/

Kirjoittaja:  Kinaporin kalifi [ 15 Loka 2017 10:41 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Pimiän lausunnon perusteella voisi kuvitella hänen epäilevän Tynkkysen keksineen tarinat, panetellakseen ja solvatakseen ryhmää maahanmuuttajat. Jos Tynkkynen voi osoittaa kertomalleen lähteen, tullaan ilmeisesti siihen pitääkö ihmisen pystyä todistamaan arkikokemuksensa todeksi voidakseen kertoa siitä ja voiko kolmas tältä pohjalta kertoa siitä. Todisteluvaade vie kuitenkin hetteikölle. Miten siltä pohjalta voisi esim. tehdä rikosilmoituksen, ennen kuin asia on poliisin toimesta tutkittu, kun todistajia ei ole ja esim. DNA-jälkien antama näyttö on epävarma? Voinko samalla kertoa asia somessa ilman että syyllistyn rikokseen? "Kalakukolta tuoksahtava KuPS:n paitaan pukeutunut mies kähmi minua bussissa. Hän oli selvästi savolaissyntyinen bussikuski. Bussissa ei ollut muita matkustajia".

Selvyyden vuoksi: käytän esimerkkinä ryhmää savolaiset, koska käsittääkseni he ovat suhteessa oletettuihin tekoihin kaiken epäilyn yläpuolella. Esimerkit ovat siis selvästi epäuskottavia, jopa naurettavia.

Kirjoittaja:  Jaska [ 15 Loka 2017 11:02 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Kinaporin kalifi kirjoitti:
Pimiän lausunnon perusteella voisi kuvitella hänen epäilevän Tynkkysen keksineen tarinat, panetellakseen ja solvatakseen ryhmää maahanmuuttajat. Jos Tynkkynen voi osoittaa kertomalleen lähteen, tullaan ilmeisesti siihen pitääkö ihmisen pystyä todistamaan arkikokemuksensa todeksi voidakseen kertoa siitä ja voiko kolmas tältä pohjalta kertoa siitä. Todisteluvaade vie kuitenkin hetteikölle. Miten siltä pohjalta voisi esim. tehdä rikosilmoituksen, ennen kuin asia on poliisin toimesta tutkittu, kun todistajia ei ole ja esim. DNA-jälkien antama näyttö on epävarma? Voinko samalla kertoa asia somessa ilman että syyllistyn rikokseen? "Kalakukolta tuoksahtava KuPS:n paitaan pukeutunut mies kähmi minua bussissa. Hän oli selvästi savolaissyntyinen bussikuski. Bussissa ei ollut muita matkustajia".

Selvyyden vuoksi: käytän esimerkkinä ryhmää savolaiset, koska käsittääkseni he ovat suhteessa oletettuihin tekoihin kaiken epäilyn yläpuolella. Esimerkit ovat siis selvästi epäuskottavia, jopa naurettavia.

Kalakukolla ei selvästikään ole sellaista biokemiallista vaikutusta, joka muuttaisi libidon ja itsehillinnän suhdetta suuntaan, joka johtaisi impulsiivisempaan lähentelykäytökseen. PDT_Armataz_01_14

Viinalta haiseva savolainen (= stereotyyppinen helsinkiläinen) sen sijaan olisi mahdollinen kähmijä, tosin tuskin samalla bussikuski... Yhtälösi lienee ratkaisematon.

Kirjoittaja:  rcislandlake [ 15 Loka 2017 14:05 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Kinaporin kalifi kirjoitti:
Pimiän lausunnon perusteella voisi kuvitella hänen epäilevän Tynkkysen keksineen tarinat, panetellakseen ja solvatakseen ryhmää maahanmuuttajat. Jos Tynkkynen voi osoittaa kertomalleen lähteen, tullaan ilmeisesti siihen pitääkö ihmisen pystyä todistamaan arkikokemuksensa todeksi voidakseen kertoa siitä ja voiko kolmas tältä pohjalta kertoa siitä. Todisteluvaade vie kuitenkin hetteikölle. Miten siltä pohjalta voisi esim. tehdä rikosilmoituksen, ennen kuin asia on poliisin toimesta tutkittu, kun todistajia ei ole ja esim. DNA-jälkien antama näyttö on epävarma? Voinko samalla kertoa asia somessa ilman että syyllistyn rikokseen? "Kalakukolta tuoksahtava KuPS:n paitaan pukeutunut mies kähmi minua bussissa. Hän oli selvästi savolaissyntyinen bussikuski. Bussissa ei ollut muita matkustajia".

Selvyyden vuoksi: käytän esimerkkinä ryhmää savolaiset, koska käsittääkseni he ovat suhteessa oletettuihin tekoihin kaiken epäilyn yläpuolella. Esimerkit ovat siis selvästi epäuskottavia, jopa naurettavia.

Vaikka kyse lienee muista kirjoituksistsa, luulen, mutta en tiedä, liittyykö tämä ajojahti oikeasti esim. Sebastian tynkkysen Youtuben Monikulttuuriset Uutiset -uutislähetyksiin, jotka hän siis koostaa valtamedian uutisista. Näissä tapauksissa hän kertoo kyllä lähteensä. Uutiset on kerrottu pakinan eli sarkastisen huumorin muodossa. Nykyinen suvaitsevainen maailma ei näköjään suvaitse ainakaan huumoria. En tiedä, onko nyt olemassa vihapuhepoliiseja vai puhevihapoliiseja. Sen verran hulluksi tämä maailma on menossa.

Kirjoittaja:  Arxhgos [ 29 Joulu 2017 14:06 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Kinaporin kalifi kirjoitti:
Laki lähtee siitä, että rangaistava lähtökohta on ” rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden” käyttäminen perusteena.
Todettu rikos ei ole rangaistava peruste, siksi esim. tuomioiden julkistaminen on mahdollista siten että tekijän nimi ja tausta julkistetaan, vaikka kaikki teon/tekojen tekijät edustaisivat aina ja systemaattisesti samaa tunnistettavaa ryhmää.

Haasteellisempi alue on ihmisten yksilölliset, väitteenvaraiset kokemukset. Jos väitän somessa, että ryhmä savolaisia (taas) pahoinpiteli ja ryösti minut, onko asia pystyttävä todistamaan, uhkana se että olen syyllistynyt
muuten väitteellä rikokseen ihmisyyttä vastaan? Vai, onko kyse rikoksesta vasta sitten, kun päätän väitteen lauseeseen ” kierot savolaiset ovat kaikki rosvoja ja heidät pitäisi karkottaa Pönttövuoren tunnelin taakse”.Ilmeisesti Edomilaistaustaista Herodesta saa pilkata, koska teot on kirjattu jollain tarkkuudella mutta murjaanien kuninkaasta ei ole tarkempaa tietoa ja häntä pitäisi pilkata muusta kuin naaman väristä,
vai ?

Nyt löytyisi Jeesuksen geenisukulaisia rooleihin enemmänkin, roolit voisi kätevästi erottaa erilaisilla tähtisauvoilla.

Kuva

Nuuttipukit olisi se hevimpi versio

Kuva

Kirjoittaja:  Jaska [ 13 Helmi 2018 22:23 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Ruotsissa poliisi ei saa sanoa edes, että joukkoraiskaukset ovat kulttuurinen ilmiö.
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802 ... 9_ul.shtml

Ruotsalaisia hallitsevassa punavihersokeassa joukkopsykoosissa on "lähes" rasismia kertoa, että maahanmuuttajat ovat paljon rikollisempia kuin kantaväestö.

Suomessa sentään saa vielä sanoa, että muslimit raiskaavat paljon enemmän siksi, että islamin lakien ja sitä kautta monen muslimimaan lakien mukaan raiskaus on naisen eikä miehen syy.
https://blogit.kansalainen.fi/miksi-muhammed-raiskaa/

Kirjoittaja:  Tuohikirje [ 27 Helmi 2018 10:13 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Luin artikkelin viikonloppuna ja jostain syystä alkoi taas ärsyttää yli kaiken tämä oman etnisyyden hämmentäminen ja jakaminen koko maailmalle. Ajattelin laittaa vastauksen 'Ananasakäämälle', mutta en ole ehtinyt kun yritän lukea tenttiin.

https://blogit.iltalehti.fi/alan-salehz ... uin-pekka/

Lainaa:
Ylen kyselyssä äänestettiin kaikkien aikojen suurimmaksi suomalaiseksi Venäjällä syntynyt ja ruotsia puhuva lyhyen polven maahanmuuttaja, joka lähtikin heti eläkepäiviksi ulkomaille – eli Mannerheim.

Tänä vastakkainasettelun aikana on hyvä muistaa, että Suomi ei missään vaiheessa ole ollut etnis-kulttuurisesti homogeeninen. Suomalaisuuden verhon alle mahtuu moni kansanosa, savolaisista itäsuomalaisiin, saamelaisista tataareihin, venäläisistä ruotsalaisiin ja lappalaisista ahvenanmaalaisiin. Tähän kirjoon voidaan lisätä nykyajan maahanmuuttajat (joista vain hyvin pieni osa on pakolaisia).

“Suomalaisuus” on verrattain monitulkintainen termi. Sillä viitataan keskusteluissa milloin kansalaisuuteen, milloin etnisyyteen, milloin kulttuuriin ja milloin mihinkin.

Suomi on aina ollut avoin ja monikulttuurinen. Suomi ja suomalaisuus eivät ole staattisia kiveenhakattuja arvoja, vaan ne elävät ja kehittyvät jokaisena päivänä. Parantamalla maahanmuuttopolitiikkaa voi vaikuttaa siihen, ketkä tänne tulevaisuudessa tulevat. Sen sijaan nyt tällä hetkellä pitää tehdä työtä sen eteen, että sekä Mohammedin että Pekan lapset löytävät paikkansa ja voivat kinastelun sijaan keskittyä kehittämään kotimaataan eteenpäin.


Mannerheim maahanmuuttaja? Mikä vastakkainasettelu? Eikö elintasopakolaisille olekaan ilmaisia terveyspalveluja ja sosiaalitukia. Suomi on ollut muihin maihin verrattuna erittäin homogeeninen. Miten niin 'pieni osa', 2015? Miksi Mohammedin lapsien tulisi löytää paikkansa Suomesta, miksi ei omasta kotimaasta? Miksi Mohammed ja Mohammedin lapsi on aina vaan täällä eikä rakentamassa kotimaataan? Niin suomalaisetkin tekivät ja eivät taatusti maksaneet salakuljettajille ja rikollisille lähtiessään Amerikkaan vaan todella rakensivat maata, integroituivat jne. Tämähän ei ole totta Suomeen tulijoiden keskuudessa pääosin.

Kirjoittaja:  Kinaporin kalifi [ 27 Helmi 2018 11:04 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Tuohikirje kirjoitti:
Luin artikkelin viikonloppuna ja jostain syystä alkoi taas ärsyttää yli kaiken tämä oman etnisyyden hämmentäminen ja jakaminen koko maailmalle. Ajattelin laittaa vastauksen 'Ananasakäämälle', mutta en ole ehtinyt kun yritän lukea tenttiin.

https://blogit.iltalehti.fi/alan-salehz ... uin-pekka/

Lainaa:
Ylen kyselyssä äänestettiin kaikkien aikojen suurimmaksi suomalaiseksi Venäjällä syntynyt ja ruotsia puhuva lyhyen polven maahanmuuttaja, joka lähtikin heti eläkepäiviksi ulkomaille – eli Mannerheim.

Tänä vastakkainasettelun aikana on hyvä muistaa, että Suomi ei missään vaiheessa ole ollut etnis-kulttuurisesti homogeeninen. Suomalaisuuden verhon alle mahtuu moni kansanosa, savolaisista itäsuomalaisiin, saamelaisista tataareihin, venäläisistä ruotsalaisiin ja lappalaisista ahvenanmaalaisiin. Tähän kirjoon voidaan lisätä nykyajan maahanmuuttajat (joista vain hyvin pieni osa on pakolaisia).

“Suomalaisuus” on verrattain monitulkintainen termi. Sillä viitataan keskusteluissa milloin kansalaisuuteen, milloin etnisyyteen, milloin kulttuuriin ja milloin mihinkin.

Suomi on aina ollut avoin ja monikulttuurinen. Suomi ja suomalaisuus eivät ole staattisia kiveenhakattuja arvoja, vaan ne elävät ja kehittyvät jokaisena päivänä. Parantamalla maahanmuuttopolitiikkaa voi vaikuttaa siihen, ketkä tänne tulevaisuudessa tulevat. Sen sijaan nyt tällä hetkellä pitää tehdä työtä sen eteen, että sekä Mohammedin että Pekan lapset löytävät paikkansa ja voivat kinastelun sijaan keskittyä kehittämään kotimaataan eteenpäin.


Mannerheim maahanmuuttaja? Mikä vastakkainasettelu? Eikö elintasopakolaisille olekaan ilmaisia terveyspalveluja ja sosiaalitukia. Suomi on ollut muihin maihin verrattuna erittäin homogeeninen. Miten niin 'pieni osa', 2015? Miksi Mohammedin lapsien tulisi löytää paikkansa Suomesta, miksi ei omasta kotimaasta? Miksi Mohammed ja Mohammedin lapsi on aina vaan täällä eikä rakentamassa kotimaataan? Niin suomalaisetkin tekivät ja eivät taatusti maksaneet salakuljettajille ja rikollisille lähtiessään Amerikkaan vaan todella rakensivat maata, integroituivat jne. Tämähän ei ole totta Suomeen tulijoiden keskuudessa pääosin.

Minusta Salehzadeh kirjoittaa usein varsin hyvin ja osuvasti. Mutta, jos Suomi on ollut ja on etnisten taustojen osalta monikulttuurinen (joka on kiusallisen monitulkintainen termi), se on ollut sosiaalisten käytösnormien osalta myös varsin monokulttuurinen: sopimuksista pidetään kiinni, pakottavaa lainsäädäntöä noudatetaan ja esim. uskonnollisiin syihin perustuvat erivapaudet kuten asema suhteessa asepalvelukseen määritellään koko yhteisön toimesta, niistä ei päätetä yksin. Maahanmuuttopolitiikan parantamisen (mitä tosiaan tarvitaan) lisäksi kunnianhimoa kaivataan myös muuttajien integrointiin, nythän moni hyväksyy sen, että lähinnä suomalaisia derivoidaan, kuten joku hauskasti totesi. Merkel, kiinnostavaa sinänsä, otti myös äskettäin esille integraation ongelmat, mikä on hyvä merkki.

Olen muuten alkanut epäillä, että hallintoalueista sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ml. maahanmuutto, kriisi- ja kehitysapu sekä myös globaali luonnonsuojelu (!) pitäisi muodostaa oma hallintokokonaisuutensa, kun nämä teemat kuitenkin lopulta liittyvät toisiinsa.

P.S. mitenhän Tynkkysen tapaus muuten etenee?

Kirjoittaja:  Tuohikirje [ 27 Helmi 2018 12:39 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Lainaa:
P.S. mitenhän Tynkkysen tapaus muuten etenee?


Mitä se on taas tehnyt? Tai korjaan, seuraako tätä imbesilliä oikeasti joku ja onko sillä merkitystä mihinkään asiaan.

Kirjoittaja:  Kinaporin kalifi [ 27 Helmi 2018 13:07 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Tuohikirje kirjoitti:
Lainaa:
P.S. mitenhän Tynkkysen tapaus muuten etenee?


Mitä se on taas tehnyt? Tai korjaan, seuraako tätä imbesilliä oikeasti joku ja onko sillä merkitystä mihinkään asiaan.

Totta kai Tynkkysen tapaus, ks. ketjun alku, on sekä tärkeä että mielenkiintoinen, mahdollisesti jopa ennakkotapaus. Onko syyteperustaa löytynyt vai onko tehty tutkintapyyntö vain keskustelun poliittista ohjaamista, perustuen leimaamiseen tms.?

Kirjoittaja:  Tuohikirje [ 27 Helmi 2018 13:25 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Kinaporin kalifi kirjoitti:
Tuohikirje kirjoitti:
Lainaa:
P.S. mitenhän Tynkkysen tapaus muuten etenee?


Mitä se on taas tehnyt? Tai korjaan, seuraako tätä imbesilliä oikeasti joku ja onko sillä merkitystä mihinkään asiaan.

Totta kai Tynkkysen tapaus, ks. ketjun alku, on sekä tärkeä että mielenkiintoinen, mahdollisesti jopa ennakkotapaus. Onko syyteperustaa löytynyt vai onko tehty tutkintapyyntö vain keskustelun poliittista ohjaamista, perustuen leimaamiseen tms.?


Täytyy tutkia, laitoin tämän oman vihapuheeni samaan jonoon.

Kirjoittaja:  rcislandlake [ 27 Helmi 2018 15:18 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

FB:ssä tulee bännit nykyään todella herkästi. Ei kannata näköjään edes huumorilla laittaa linkkiä vanhaan suomalaiseen komediaelokuvaan, jossa esiintyy n-sana. https://www.youtube.com/watch?v=sLxpSH3N6q4 Nykypäivää on, että on oltava poliittisesti korrekti eikä siten jää tilaa huumorin luomiselle kielletyistä aiheista. Pekka ja pätkä -elokuvat ovat kyllä hauskoja, ei sille voi mitään.

Kirjoittaja:  Tuohikirje [ 27 Helmi 2018 17:33 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

rcislandlake kirjoitti:
FB:ssä tulee bännit nykyään todella herkästi. Ei kannata näköjään edes huumorilla laittaa linkkiä vanhaan suomalaiseen komediaelokuvaan, jossa esiintyy n-sana. Nykypäivää on, että on oltava poliittisesti korrekti eikä siten jää tilaa huumorin luomiselle kielletyistä aiheista.


Kävelin yliopiston kahvilaan ja sanoin, että 1 neekerinsuukko. Myyjätäti lehahti punaiseksi ja alkoi sopottaa, että 'pusu, pusu, suukko, täällä sanotaan'. En edes ajatellut Brunbergin suklaamakeista millään muulla nimellä, mutta pusun hokeminen alkoi kyllä nolottaa ja aloin miettiä, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu.

Kirjoittaja:  Jaska [ 27 Helmi 2018 23:00 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Tuohikirje kirjoitti:
Lainaa:
P.S. mitenhän Tynkkysen tapaus muuten etenee?


Mitä se on taas tehnyt? Tai korjaan, seuraako tätä imbesilliä oikeasti joku ja onko sillä merkitystä mihinkään asiaan.

Sebastian on kyllä keskimääräistä älykkäämpi, kun taas imbesilli on debiiliä vakavampi mutta idioottia kevyempi vajaaälyisyyden taso. PDT_Armataz_01_01

Kirjoittaja:  Sigfrid [ 03 Maalis 2018 18:16 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Tuohikirje kirjoitti:
rcislandlake kirjoitti:
FB:ssä tulee bännit nykyään todella herkästi. Ei kannata näköjään edes huumorilla laittaa linkkiä vanhaan suomalaiseen komediaelokuvaan, jossa esiintyy n-sana. Nykypäivää on, että on oltava poliittisesti korrekti eikä siten jää tilaa huumorin luomiselle kielletyistä aiheista.


Kävelin yliopiston kahvilaan ja sanoin, että 1 neekerinsuukko. Myyjätäti lehahti punaiseksi ja alkoi sopottaa, että 'pusu, pusu, suukko, täällä sanotaan'. En edes ajatellut Brunbergin suklaamakeista millään muulla nimellä, mutta pusun hokeminen alkoi kyllä nolottaa ja aloin miettiä, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu.


Nii..n, oliko myyjätäti perussuomalainen vai afrosuomalainen?

Kirjoittaja:  Jaska [ 03 Maalis 2018 21:25 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Sigfrid kirjoitti:
Tuohikirje kirjoitti:
rcislandlake kirjoitti:
FB:ssä tulee bännit nykyään todella herkästi. Ei kannata näköjään edes huumorilla laittaa linkkiä vanhaan suomalaiseen komediaelokuvaan, jossa esiintyy n-sana. Nykypäivää on, että on oltava poliittisesti korrekti eikä siten jää tilaa huumorin luomiselle kielletyistä aiheista.


Kävelin yliopiston kahvilaan ja sanoin, että 1 neekerinsuukko. Myyjätäti lehahti punaiseksi ja alkoi sopottaa, että 'pusu, pusu, suukko, täällä sanotaan'. En edes ajatellut Brunbergin suklaamakeista millään muulla nimellä, mutta pusun hokeminen alkoi kyllä nolottaa ja aloin
miettiä, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu.


Nii..n, oliko myyjätäti perussuomalainen vai afrosuomalainen?

Perussuomalaiset eivät pöyristy turhista - punavihreä se oli. PDT_Armataz_01_14

Kirjoittaja:  Tuohikirje [ 04 Maalis 2018 12:40 ]
Viestin otsikko:  Re: Vihapuhe!

Sigfrid kirjoitti:
Tuohikirje kirjoitti:
rcislandlake kirjoitti:
FB:ssä tulee bännit nykyään todella herkästi. Ei kannata näköjään edes huumorilla laittaa linkkiä vanhaan suomalaiseen komediaelokuvaan, jossa esiintyy n-sana. Nykypäivää on, että on oltava poliittisesti korrekti eikä siten jää tilaa huumorin luomiselle kielletyistä aiheista.


Kävelin yliopiston kahvilaan ja sanoin, että 1 neekerinsuukko. Myyjätäti lehahti punaiseksi ja alkoi sopottaa, että 'pusu, pusu, suukko, täällä sanotaan'. En edes ajatellut Brunbergin suklaamakeista millään muulla nimellä, mutta pusun hokeminen alkoi kyllä nolottaa ja aloin miettiä, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu.


Nii..n, oliko myyjätäti perussuomalainen vai afrosuomalainen?


Jaska tiesi. Täti oli supisuomalainen, mutta hyvin PC-koulutettu. Vaikka paikalla ei ollut ketään muita sillä hetkellä hän näki tarpeelliseksi yrittää kouluttaa minuakin.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suukko_(makeinen)

Sivu 1/3 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/