Switch to full style
Suomessa noin 500 eaa.-1200 jaa.
Lähetä vastaus

Rautakautinen ruumishauta -Töysä, Pennalankoski

17 Heinä 2017 13:40

Tämä ei ole uusi löytö, mutta aikalailla harvinainen Etelä-Pohjanmaalla.

TÖYSÄ 2 NIKU-PENNALA
Myöhäisrautakautinen ruumishauta/hautoja lk. III ?
Kylä, kyläosa: Töysä, kk.

Löydöt: -
Aikaisemmat löydöt: KM 5059:1-10 (rauta- ja pronssiesineitä, palamatonta
luuta), 5127:1-15 (rauta- ja pronssiesineitä, palamatonta
luuta), 5373:1 (luinen petäjäistaltta t. petunnyljin, hist. ajalta)
Tutkimukset: koekaivaus A. Hackman ja K. Soikkeli 1908, inv. 1992
Viite: Meinander 1950, 108
Ajoitus: ristiretkiaika
Vesistö: Lapuanjoki, Töysänjoki, Pennalankoski

Kuvaus: Talollinen Juho Autio-Pennala oli v. 1907 joulukuussa löytänyt
Pennalankosken rannalta hiekkaa ottaessaan joukon muinaisesineitä
ja luita, jotka toimitettiin Muinaistieteelliselle toimikunnalle.
Kesäkuussa 1908 A. Hackman ja K. Soikkeli tekivät paikalla
koekaivauksen, jossa Autio-Pennalan kaivamaa hiekkaa seulottiin,
jolloin löytyi pääkallon kappaleita ja lisää ruumishaudan t.
hautojen kalustoa.

Detsamma bestod
af ett par ringspännen af brons, en oval spännebuckla af brons
af karelsk typ, en bit af en bronsked, en hoptryckt flätad
halsring af brons, en knifslida af brons, en järnjyxa ock en
järnknif.

Enligt de medföljande handlingarna hade dessa föremål,
hvilka äro afbildade och beskrifna i museets katalog under KO
5059:1-10, i december 1908 blifvit hittade af hemmansägaren Juho
Autio-Pennala i Töysä by af Töysä socken, då. han vid stranden
af Pennala fors tog sand, som skulle föras till det strax invid
belägna mejeriets fördämning. Pennala hade härvid först stött på
några ben, hvilka han i tron att de tillhört ett får hade
jämte sanden kastat på fördämningen. Strax därefter hade han
dock hittat yxan och bronsföremålen, hvarpå han hade upphört att
gräfva och lagt de ännu återstående benen tillbaka i gropen.
De funna sakerna hade han öfverlämnat åt länsmannen i och för
deras öfversändande till Arkeologiska Kommissionen.

Vid en sållning av den uppgrävda sanden hittades bitar
af en hufvudskalle, nämligen en bit af underkäken och flera
bitar af huvudskålens bakre del, samt dessutom ett hängsmycke
af brons = IIackman - Heikel, Vorgeschichtl. Altertymer pl. 56 fig.
6-8, 12. Alla dessa föremål måste hafva legat mycket grundt,
ungefär 25 - 33 cm under jordytan, ty till detta djup var
gropen gräfd af Pennala. Skelettet hade således legat tätt under
jordytan.
Vid en noggrann undersökning af gropen, hvars kanter utvidgades
åt alla sidor, hittades endast några bitar af hufvudskålen
(vid punkterna 1, 2, 3; jfr kartan) samt en platt järnpik
med vidsittande trärester i gropens östra del och en annan
spik vid punkt 4.

Pronssiesineitä:
-kaksi vyönsolkea,
-soikea kupurasolki, karjalaistyyppinen
-lusikan osa
-punottu kaulakoru
-puukontuppi
-riipus

Rautaesineitä:
-kirves
-puukko
http://www.kyppi.fi/to.aspx?id=129.134157
http://www.kyppi.fi/to.aspx?id=129.135996

Re: Rautakautinen ruumishauta -Töysä, Pennalankoski

17 Heinä 2017 17:43

Eli puuttuvat EP kalmistot voivat löytyä joista, niitä pitäisi tutkia.
Lähetä vastaus